Kees over autisme

HandicapNL en Doclines zamelen samen zoveel mogelijk geld in om 'Kees vliegt uit' mogelijk te maken. Met een vervolgdocumentaire willen we daadwerkelijk aandacht vragen voor mensen met autisme en hun directe omgeving en de problemen waar zij tegenaan lopen.

 


Wat betekent leven met autisme?

Wat houdt autisme in en wat betekent dit voor Kees? Geen mens met autisme is hetzelfde. Kees vertelt over hoe hij autisme ervaart en waar hij tegenaan loopt in het leven. Zo is het onder andere door zijn autisme een zeer zware inspanning voor Kees om zich aan te passen aan zijn omgeving. Er is ook een lichtpuntje: hij heeft door zijn autisme een enorm inbeeldingsvermogen en kan helemaal opgaan in zijn fantasie. 

Informatie zonder context

De informatie die je binnenkrijgt, wordt wanneer je autisme hebt niet in een context geplaatst. Hierdoor kost het je moeite om de wereld te begrijpen. Andersom snappen mensen jou vaak niet. Daarnaast heb je soms moeite met veranderingen en prikkels. Autisme komt ongeveer twee keer zo vaak voor bij mannen dan bij vrouwen.

De kenmerken van Autisme

Autisme is voor iedereen anders. Iets waar de één goed in is, kan voor de ander juist lastig zijn. Toch hebben veel mensen overeenkomstige symptomen:

  • Moeite hebben met herkennen van nonverbale communicatie
  • Moeite met het inleven in anderen
  • Moeite met oogcontact
  • Taal erg letterlijk nemen
  • Sterke focus op één onderwerp
  • Moeite met overzicht
  • Vaste routines en patronen
  • Houterige/repetitieve bewegingen

Soorten autisme

In het oude handboek van psychische stoornissen werd er onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende soorten autisme:
• Klassiek autisme
• Syndroom van Asperger
• PDD-NOS
• Syndroom van Rett
• Desintegratieve stoornis

Tegenwoordig gebruiken we nog maar één verzamelnaam: de autisme spectrum stoornis (ASS). Een spectrum geeft aan dat de ernst van de stoornis in verschillende vormen en gradaties voorkomt.

Oorzaken van een Autisme Spectrum Stoornis

Wetenschappers doen al jaren onderzoek, maar weten nog niet precies hoe het komt dat de hersenen van mensen met autisme anders werken. Wel weten we dat autisme voor een groot deel erfelijk is. Hierbij spelen vermoedelijk tientallen tot honderden verschillende genen een rol. Ook zijn er enkele omgevingsfactoren van invloed.

Tips voor omgaan met autisme

Er bestaat niet één handleiding hoe je om moet gaan met iemand met autisme. De stoornis uit zich immers bij iedereen op een eigen manier. Onderstaande tips kunnen je wel op weg helpen:

1) Wees duidelijk en expliciet
Mensen met autisme nemen vaak letterlijk wat je zegt. Zeg dus precies wat bedoelt en gebruik korte en directe zinnen.

2) Leg duidelijk uit wat er gaat gebeuren
Voor iemand met autisme is het fijn als er structuur en regelmaat is. Vertel het ruim van tevoren als er veranderingen of activiteiten aankomen.

3) Vermijd fysiek contact
Omdat mensen met autisme al heel veel prikkels binnenkrijgen, hebben zij vaak moeite met fysiek contact. Je kunt ze dus beter niet zomaar aanraken. Dwing iemand ook niet om oogcontact te maken.

4) Zorg voor rust tijdens een gesprek
Voor mensen met autisme is het lastig om zich te concentreren op een gesprek, omdat andere geluiden en prikkels net zo hard binnenkomen. Het helpt als je tijdens een gesprek zorgt voor een rustige omgeving.

5) Ben je ervan bewust hoeveel energie sociale interacties kosten
Hoewel het misschien niet zo lijkt, doen mensen met autisme vaak ontzettend hun best om sociale interacties te laten lukken. Ook zij willen er graag bij horen. Realiseer je dat dit heel eenzaam kan zijn.

6) Onderbreek de routines niet
Soms voert iemand met autisme herhalende handelingen of rituelen uit. Dit geeft iemand meer overzicht en rust. Probeer dus niet zomaar de rituelen te doorbreken. Dit kan leiden tot stress of boosheid.

Onbekendheid zorgt voor onbegrip

Velen zijn niet bekend met Autisme en dat zorgt voor onbegrip. Want waarom gedraagt iemand zich op een bepaalde manier? Het is erg belangrijk dat het spectrumm bekender wordt. De documentaire 'Het beste voor Kees' was stap één, maar er is nog zoveel meer te vertellen. Daarom komt er een vervolg: 'Kees vliegt uit', maar niet zonder jouw hulp!

Doneer hier!