Waarom vervolgdocu Kees vliegt uit?

Al geruime tijd klinkt vanuit de Facebook-community van Het beste voor Kees de roep om een vervolgdocumentaire. Om deze lang gekoesterde wens in vervulling te kunnen laten gaan startte Doclines in maart 2019 een crowdfunding actie. HandicapNL steunt dit initiatief van harte en draagt 35.000 euro bij om Kees vliegt uit mogelijk te maken.
  

Met het opgehaalde bedrag willen Doclines en HandicapNL niet alleen de documentaire, maar ook betere zorg en huisvesting voor mensen met autisme realiseren. Dat laatste is hard nodig. Kees maakt zich bijvoorbeeld grote zorgen over wat er met hem gebeurt als zijn ouders niet meer voor hem kunnen zorgen. Met de documentaire Kees vliegt uit willen Kees en zijn ouders meer aandacht vragen voor mensen met autisme voor wie het moeilijk is goede zorg en huisvesting te vinden. 

Volwaardig leven

Danielle Schutgens, directeur HandicapNL: “Wij vinden het enorm belangrijk dat de documentaire Kees vliegt uit wordt gemaakt. Daarom steunen we dit initiatief van harte. Hiermee vragen we tevens aandacht voor de noodzaak om zorg en huisvesting goed en tijdig te regelen, zodat mensen met autisme zoveel mogelijk een zelfstandig en volwaardig leven kunnen leiden.”

Monique Nolte, oprichter van Doclines: “Wij zijn blij met een partner als HandicapNL waarmee wij de wens delen iets wezenlijks te betekenen voor kwetsbare mensen. Het zou fantastisch zijn als veel Nederlanders dit initiatief steunen en zo de documentaire en de daarmee verbonden activiteiten ten behoeve van autistische mensen, mogelijk maken.”

Kees vliegt uit

In Kees vliegt uit volgt regisseur Monique Nolte het losmakingsproces tussen Kees en zijn ouders. Tot 2014 woonde Kees nog bij zijn ouders, maar na de film Het beste voor Kees kochten zijn ouders een woning voor hem. Vanwege de nauwe band tussen moeder en Kees, is het de vraag of zij nog zonder elkaar willen en kunnen. Inmiddels staat een compleet ingerichte woning klaar, maar Kees wil vooralsnog bij zijn ouders blijven wonen en gebruikt deze woning voorlopig als ‘kantoor’. Wat gebeurt er met Kees als zijn ouders niet meer voor hem kunnen zorgen? Zal hij nog in staat zijn een relatief zelfstandig leven op te bouwen?

De verwachte verschijningsdatum van Kees vliegt uit ligt in 2022. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in het leven van Kees en zijn ouders.

Word mede-producent

De documentaire 'Het beste voor Kees' uit 2014 heeft autisme in Nederland op de kaart gezet. Zo'n 170.000 Nederlanders hebben autisme en Kees Momma biedt hen herkenning, informatie en steun. Vanwege de waarde van deze docu is het vervolgverhaal van Kees in de maak. Maar niet zonder jouw hulp, doneer en laat Kees uitvliegen!