Wie is Kees?

De 56-jarige Kees Momma is autistisch. Dankzij de hulp van zijn ouders kan hij omgaan met de angsten en obsessies die hem kwellen. Maar wat gebeurt er met Kees als zijn ouders, inmiddels de 80 jaar ruim gepasseerd, niet meer voor hem kunnen zorgen?

 

 

Advies om Kees op te laten nemen

Toen Kees in 1965 werd geboren, was er weinig bekend over autisme. De diagnose van de artsen was ‘zwakzinnig’ en hun advies luidde om Kees op te laten nemen in een inrichting. Zijn ouders besloten Kees echter thuis te houden. Door zich aan te passen aan hun zoon ontwikkelde hij zich tot een relatief zelfstandige man.

 

Wat als zijn ouders ziek worden of overlijden?

Het is zijn moeder die hem rustig krijgt. Kees moet er niet aan denken hoe het met hem verder moet als zijn ouders ziek worden of komen te overlijden. Waar moet hij heen? Het wonen tussen andere mensen met een beperking ziet hij niet zitten: ‘Ik wil niet geconfronteerd worden met de gebreken die ik zelf ook heb’, deelt Kees zijn zorgen.

"Ik wil niet geconfronteerd worden met de gebreken die ik zelf ook heb"

Kan Kees eigen leven opbouwen?

Inmiddels zijn de levens van vader, moeder en zoon zo verstrengeld geraakt dat zij verstrikt zitten in een situatie waaraan geen ontsnappen mogelijk lijkt. De vraag rijst of Kees nog kan leren een zelfstandig leven op te bouwen. Niets lijkt goed genoeg voor Kees. En ondertussen tikt de klok door en verstrijkt kostbare tijd.

 

Maak de documentaire 'Kees Vliegt Uit' mogelijk

De documentaire 'Het beste voor Kees' uit 2014 heeft autisme in Nederland op de kaart gezet. Zo'n 170.000 Nederlanders hebben autisme en Kees Momma biedt hen herkenning, informatie en steun. Vanwege de waarde van deze docu is het vervolgverhaal van Kees in de maak. Maar niet zonder jouw hulp, doneer en laat Kees uitvliegen!

Doneer nu 

 

Blijf op de hoogte van de laaste ontwikkeling van Kees via de Facebookpagina